Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden Connect2Empower Coaching

Inschrijving en verstrekken van opdracht 
De inschrijving voor een activiteit vindt uitsluitend  plaats door  middel van het daarvoor bestemde aanmeldformulier op de website van Cor Loef (www.connect2empower.eu).

Inschrijvingen   worden geacht te zijn aanvaard door Connect2Empower Coaching nadat  deze  schriftelijk dan wel elektronisch zijn  bevestigd.
Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving en brengt de  overeenkomst tussen Connect2Empower Coaching en de opdrachtgever tot stand.

Annulering van  een inschrijving of overeenkomst door de opdrachtgever voordat de activiteit is begonnen, geschiedt door middel van een email gericht aan Connect2Empower Coaching, waarbij bij de berekening van de hierna bedoelde annuleringskosten het moment van ontvangst van deze  email door           Connect2Empower Coaching, geldt als het moment van annulering.

Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze periode kun je zonder kosten afzien van je inschrijving. Echter, bij annulering van je deelname binnen 14 dagen voor aanvang wordt 50% van het deelnamebedrag in rekening gebracht.*

Annuleer je binnen 24 uur voor aanvang dan wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. *

Voor annulering van een meerdaags traject geldt de datum van de eerste bijeenkomst als aanvangsdatum.

Annuleren kan per email met ontvangstbevestiging of per post. Eventuele retourbetalingen ontvang je binnen 14 dagen na je annulering.

* We zijn altijd bereid om samen een oplossing te vinden. Twijfel je over je deelname vanwege ziekte neem dan altijd even persoonlijk contact met ons op om te overleggen. Deelnemen aan de workshop, cursus of training op een andere datum is in overleg mogelijk.